GRA: Pac Man

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
kursory - poruszanie
p - pauza
m - dźwięk on/off
l - niska/wysoka jakość