GRA: Polar Heli Rescue

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
Prawy przycisk myszy i PLAY - wystartowanie gry.
kursory - ruch
spacja - wznoszenie