GRA: Santa Farty Pants

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
Strzałki w lewo i prawo sterują Mikołajem na boki, strzałka w górę unosi go do góry pod warunkiem, że mamy odpowiednie paliwo, ctrlem zrzucamy prezenty do komina.