GRA: Space Invaders

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
<- -> - lewo/prawo
spacja - strzał