GRA: Stealth Hunter

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
Z - użycie C4
X - detonacja C4
Spacja - atak od tyłu, pukanie w ścianę, użycie przedmiotu
M - menu
strzałki - ruch