GRA: Stick Shootout

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
klik - strzał
spacja - reload