GRA: Tetris

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
kursory - lewo/prawo
dół - szybkie opuszczanie
góra - obrót