GRA: Alien Clone

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
Myszka - ruch
lewy przycisk - strzał