GRA: Tiralarc

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
strzałki - celowanie
spacja - strzał