GRA: Toboggan Jump

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
myszka -> przytrzymanie przycisku go ustala szybkość jazdy