GRA: Happy Heks

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
kursory - ruch i skok
spacja - uderzenie miotłą