GRA: Haunted House

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
strzałki - ruch
spacja - otwieranie drzwi, zbieranie przedmiotów