GRA: Polar Express 2

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
<- -> - ruch
góra - skok
dół - kucnięcie