GRA: Shootin Hoops

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
Strzałki - ruch
X - ustalenie siły rzutu