GRA: Sinjid Shadow of the Warrior

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
kursory ruch
spacja - użycie/zatwierdzenie
myszka - wybór opcji w czasie walki