GRA: Super Crazy Guitar 3

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
strzałki
1,2,3,4
A,S,D,F