2020-09-29 19:01
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
1

Grupa Komputronik publikuje szacunkowe wyniki finansowe

Obrazek Grupa Komputronik publikuje szacunkowe wyniki finansowe

Grupa Komputronik szacuje, że zakończy rok finansowy 2019/2020 ze stratą. Na wynik finansowy wpływ ma rozpoczęte w marcu postępowanie sanacyjne oraz pandemia COVID-19. Pełen raport z wynikami finansowymi zostanie opublikowany 30 września. O możliwej stracie Grupa Komputronik informowała w ostatnich raportach giełdowych. Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na szacunkowy wynik operacyjny jest zmniejszenie wyników ze sprzedaży, na które składają się m.in. zmniejszenie przychodów od klientów detalicznych i B2B, zmniejszenie udziału procentowego bonusów i wsparcia marketingowego udzielanego przez dostawców.W pierwszych trzech kwartałach Roku Obrotowego Grupa Komputronik zrealizowała średnią marżę na sprzedaży na podobnym poziomie jak w roku poprzednim, jednak ostatni kwartał przyniósł drastyczny spadek marż. Spadek dochodów wiązał się ze znacznie zwiększoną wyprzedażą towarów, a przede wszystkim ze spadkiem poziomu sprzedaży i dochodów w związku z wejściem w sanację w marcu 2020 roku. Podstawowym problemem było uzyskanie jedynie części szacowanych bonusów, zarówno kwartalnych i rocznych, jak również w ramach dodatkowych akcji wsparcia sprzedaży.

Na wynik finansowy wpływ miały także jednorazowe koszty operacyjne w związku z wejściem firmy w proces sanacyjny oraz odpisy aktualizujące wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy.
Pomimo prognozowanej straty w ostatnim roku finansowym, Grupa Komputronik szacuje, że pierwszy kwartał nowego roku finansowego zakończy z zyskiem netto w wysokości ok. 4 mln zł. Również kolejny kwartał według szacunków uda się zakończyć z zyskiem.

Prognozowany wynik finansowy nie wpływa na bieżącą działalność firmy. Zarówno Komputronik S.A. jak i Komputronik Biznes Sp. z o.o. prowadzą regularną sprzedaż i obsługę klientów.

Grupa Komputronik informuje również, że prognozowany wynik finansowy nie wpływa na toczący się proces sanacyjny. W najbliższych dniach planowane jest spotkanie z Radą Wierzycieli podczas którego zaprezentowany zostanie, opracowany wspólnie z Zarządcą, plan restrukturyzacji.

Grupa Komputronik publikuje szacunkowe wyniki finansowe

Źródło: Info Prasowe / Komputronik
  1. Avatar Mecenas IN4.pl wiadomość nic
     

    Komputronik wiele lat temu był uważany za drogi sklep, ale dzięki nie zaniżaniu marż, stać ich było na uczciwą politykę w sprawie reklamacji klientów i dochowali się dobrej załogi. Teraz gdy marże spadły, to procentuje. Wiem że nie tylko ja coś kupiłem u nich gdy dopadły firmę kłopoty. Niech padają raczej firmy typu masz taniej, ale potem się kliencie goń.Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych czytelników serwisu IN4.pl.