GRA: Anti PacMan

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
Strzałki - ruch, 1,2,3,4 - wybór duszka.