GRA: Cannon Blast

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
<- -> ruch
góra/dół - ustawienie działa
spacja - strzał