GRA: Pendekar

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
<- -> - ruch
dół - kucanie
a - atak
s - skok
d - podnoszenie / upuszczanie przedmiotu