GRA: Six Feet Under

kategoria:  sortowanie:

Sterowanie:
lewo, prawo - rozpędzanie
spacja - hamulec